Straling

Explosie van blootstelling aan elektromagnetische straling

De afgelopen 10 jaar is de hoeveelheid (draadloze) elektrische apparaten in of rond onze woonomgeving zeer sterk toegenomen. Daarmee is ook de elektromagnetische straling, waaraan wij als mens worden blootgesteld, zeer sterk gegroeid. Mobiele telefoons, TV toestellen, computers, draadloze modems, draadloze telefoons en ongevraagd ook nog dergelijke apparatuur van de buren en GSM en UMTS zendmasten in de nabijheid. Het is allemaal niet meer weg te denken uit ons directe omgeving.

Grote groep mensen ondervindt klachten

Er komen steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen dat blootstelling aan elektromagnetische velden van apparaten in onze omgeving kan leiden tot diverse kwalen waarvan de oorzaak niet te vinden is. Slapeloosheid, hoofdpijn, een hoge bloeddruk, rusteloosheid, stress, concentratieverlies, spierklachten, allergieën, hyperactiviteit of een chronische vermoeidheid worden hierbij genoemd. Onderzoek onder zowel consumenten als bedrijven wijst er op dat meer dan 25% van de mensen in enige mate tot een zeer erge mate (1- 2%) last heeft van elektromagnetische straling.

In onze praktijk kunnen wij u lichaam ontladen van deze belasting, bescherming geven en bieden wij producten aan, waardoor uw omgeving stralingsvrij wordt.

CMO Basestation als bescherming tegen straling
CMO Basestation.
CMO voor mobiele telefoon als bescherming tegen straling
CMO voor mobiele telefoon.

CMO is een nieuwe technologie die ervoor zorgt dat levende organismen zoals mensen en dieren beschermd worden tegen de verstorende invloeden van externe elektromagnetische velden. CMO werkt op basis van bioresonantie.