Bachbloesem

Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en met name de stemmingen en emoties van mensen. Die deelde hij in zeven groepen in, namelijk:

1. Angst
2. Onzekerheid
3. Onvoldoende interesse in het hier en nu
4. Eenzaamheid
5. Overgevoeligheid
6. Moedeloosheid en wanhoop
7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Dr. Bach heeft 38 bachbloesem remedies ontwikkeld die elk in één van de zeven groepen zijn in te delen. Als 39ste remedie heeft hij Rescue Remedy ontwikkeld.

Bachbloesem